Hakkımızda

ETBİR Hakkında
19 Ekim 1998 tarihinde kurulan ETBİR ( Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği ) sektörün en etkin ve önemli sivil toplum kuruluşlarındandır. Kırmızı et sanayii, ticareti ve işletmeciliği yapan kişi ve kuruluşları bir araya getirerek et ve hayvan üreticilerinin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladığı gibi; halkımıza sağlıklı, hijyen koşullarda besin değeri yüksek et ve et ürünleri sunmayı görev edinmiştir. ETBİR, yeni dönemde de üyelerimiz ve sektörde faaliyet gösteren besiciden mamul madde üreticilerine kadar tüm yelpazedeki paydaşlarına etkinlikler ve yayınlarıyla hizmet edecektir. Merkezi ve yerel yönetim birimleriyle iş birliğiyle uluslararası standartlarda, rekabet edebilir bir ülke profilini hedefimizdir.

 

Görevimiz

Ülkemiz, sektörümüz, üyelerimiz ve mensuplarımız için değer yaratan bir kurum olmaktır.
ETBİR et sanayii, ticareti ve işletmeciliği ile hayvan yetiştiriciliği yapan kişi ve kuruluşları bir araya getirerek et ve hayvan üreticilerinin sorunlarına çözüm üretmeyi ve halkımıza sağlıklı, hijyen koşullarda besin değeri yüksek et ve et ürünleri sunmayı görev edinmiştir.

 

Amacımız
Et üreticilerini bir araya getirerek modern teknoloji, hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim yapan üyelerimizle alanımızda farklılıklar yaratmak, sektörümüzde öncülüğü sürdürmektir.

 

Kurum kültürümüz
Gelişmelere açık, edindiği tecrübeyi yaşama geçiren ve paylaşan, sektörün beklentilerine önem veren, toplumsal sorumluluk sahibi, öncü bir kurum olmaktır.

 

ETBİR'in yer aldığı platform ve kurumlar:
- Türk Gıda Kodeksi
- Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
- IPARD - AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı
- AB Ortak Tarım Politikası
- TOBB Türkiye Hayvancılık Meclisi
- Ulusal Kırmızı Et Konseyi

 

Hedeflerimiz

Ülke genelinde yaygın bir örgütlenmeyle meslektaşlarımızı bir çatı altında toplamak.

Sektörle ilgili çıkacak yasalarda yetkili birimlere görüş bildirerek, sektöre ve kamuya faydalı olabilecek kararlarda etkin olmak.

Kırmızı etin faydaları hakkında bilimsel çalışmalar referansıyla tüketiciyi bilinçlendirmek, etin sürümünü arttıracak çalışmalar yapmak.

Kesim standardı ve karkas et kalitesi gibi düzenlemelerde üretim kalitesi sağlamak.

Besiyle uğraşan müstahsilleri bilinçli çalışmaya yönlendirecek faaliyetlerde bulunmak.

Yem maliyetini kaliteli ve ucuz temin için çalışmalar yapmak.

Kayıtdışı faaliyetlerle ilgili tedbirler için çalışmak.
Karkas et tedarikinde besin hijyeni ve soğuk zincir koşullarının sürekliliği ve izlenebilirliğini sağlamak.

Türkiye gerçeklerine uygun fiyat politikası ve istikrarı sağlamak.

Üyelerimize ve sektöre yönelik panel, sempozyum, web portalı ve yayınlar gibi eğitim ve iletişim faaliyetleriyle meslektaşlarımızı düzenli bilgilendirmek ve sektöre katkı sağlamak.